Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema

Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema je bezbolna, bezopasna, neinvazivna i superiorna dijagnostička metoda pregleda koštano-zglobnih i mišićnih struktura. Pregled se obavlja po nalogu lekara specijaliste onda kada je potrebno uraditi finu dijagnostiku stanja mekih i koštanih tkiva zglobnog aparata, kod povreda i drugih situacija u kojima se sumnja na njihovo oštećenje, zatim kod…