Jedinstvena usluga u Regionalnom radiološkom dijagnostičkom centru Penumbra – kompjuterizovana tomografska angiografija – CT angiografija

REGIONALNI RADIOLOŠKI DIJAGNOSTIČKI CENTAR PENUMBRA NUDI USLUGU KOJU STE DO SADA MOGLI URADITI SAMO U KLINIČKIM CENTRIMA I PONEKOJ PRIVATNOJ ORDINACIJI U VELIKIM GRADOVIMA   Kompjuterizovana tomografska angiografija je invazivna radiološka dijagnostička metoda pregleda unutrašnjosti, ili lumena, krvnih sudova, koja se razlikuje od konvencionalne rendgen angiografije u tome što za snimanja koristi savremenije spiralne kompjuterizovane…