CENTAR ZA DOJKU

Dijagnostika na aparatu za magnetnu rezonancu, procena kvaliteta i stanja tkiva i implanta u dojkama svih starosnih dobi bez zračenja, preoperativna dijagnostika i postoperativno dijagnostičko praćenje bez zračenja.