MULTISLAJSNI SKENER (MSCT)

MULTISLAJSNI SKENER (MSCT)

Multislajsni skener  je moderna i pouzdana dijagnostička metoda slojevitog snimanja koja daje detaljan anatomski prikaz preseka ljudskog tela uz značajno smanjenju izloženost zračenju. Kompjuterska rekonstrukcija snimanih preseka u tri dimenzije omogućava prostornu analizu snimanog područja.
Izvanredan prikaz pluća, jetre, pankreasa, nadbubrega, kalcifikata u telu, izuzetan kvalitet slike u snimanju koštanih struktura. Otvor aparata omogućava snimanje i gojaznih osoba. Mogu se snimati i pacijenti sa pejsmejkerom, ugrađenim valvulama u srcu, sa ugrađenim protezama, insulinskim pumpama i drugim ugrađenim materijalima (protezama) bez štete po pacijente i sa minimumom smetnji na kvalitet slike.

Kontrastno sredstvo

Često se u toku snimanja dešava da se ciljani organ ne može dobro razlikovati od okolnih struktura. U tim slučaju pacijentu se ordinira supstanca koja omogućava razlikovanje tkiva, tj. kontrasno sredstvo. Kontrastno sredstvo, kontrastna boja, je supstanca, nerastvorljiva ili rastvorljiva u vodi, koja se primenjuje u invazivnoj i neinvazivnoj radiološkoj dijagnostici. Zbog sposobnosti da apsorbuje rendgen zračenje više ili manje od telesnih tkiva ili organa, nakon parenteralnog, intravenoznog, intraarterijskog, intraartikularnog unosa u organizam ono omogućava drugojačiju prosvetljenost mekih tkiva, nakon njihovog izlaganja rendgen zracima u toku klasične radiografije ili kompjuterizovane tomografije.