Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema

Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema Magnetna rezonanca muskuloskeletnog sistema je bezbolna, bezopasna, neinvazivna i superiorna dijagnostička metoda pregleda koštano-zglobnih i mišićnih struktura. Pregled se obavlja po nalogu lekara specijaliste onda kada je potrebno uraditi finu dijagnostiku stanja mekih i koštanih tkiva zglobnog aparata, kod povreda i drugih situacija u kojima se sumnja na njihovo oštećenje, zatim kod…

Magnetna rezonanca u dijagnostici sekundarnih glavobolja i bolnih stanja u vratu i leđima

Magnetna rezonanca u dijagnostici sekundarnih glavobolja i bolnih stanja u vratu i leđima Magnetna rezonanca je veoma moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, a samim tim i u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Uz to, dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv. Zapravo, magnetna rezonanca (MRI) je metoda koja omogućava vrlo preciznu vizualizaciju…